Onze partners

Wij werken nauw samen met verschillende partners. Dikwijls toonaangevende bedrijven en organisaties op het gebied van agribusiness. Deze gerenommeerde partners onderstrepen het streven van Aeres Training Centre Emmeloord om hét leidende kenniscentrum van Nederland te willen zijn, waar het gaat om kennis en kunde over agribusiness.

DLV Advies

DLV Advies is een landelijk opererend, onafhankelijk adviesbedrijf met een breed werkterrein binnen de agrarische sector. DLV Advies heeft expertise op o.a. technisch, economisch en strategisch terrein, het bouwkundig vlak en constructie, makelaardij activiteiten, milieu- en natuurwetgeving en ruimtelijke ordening.

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool biedt een breed palet voltijd- en deeltijdopleidingen en heeft drie faculteiten, twee groene en één educatieve: Aeres Hogeschool Almere, Aeres Hogeschool Dronten en Aeres Hogeschool Wageningen. De opleidingen gaan van diepgroen agrarisch en lichtgroen tot consumptieve techniek en de master Leren & Innoveren. De kennisgebieden zijn Bedrijfskunde, Design, Dier, Food, Landschap, Natuur, Ondernemerschap, Onderwijs, Plan en techniek.

Aeres MBO

Aeres MBO is een veelzijdige opleider in het groene mbo. De kennisgebieden zijn Bloem, Dier, Food, Land- en tuinbouw (van regulier tot biologisch dynamisch), Natuur en milieu, Ondernemen, Styling & design en Techniek. De mbo-scholen zijn gevestigd in Almere, Barneveld, Dronten, Ede, Emmeloord, Nijkerk en Velp. Aeres MBO heeft opleidingen op alle niveau's, zowel bol als bbl. Aeres MBO is onderdeel van Aeres.

Aeres Farms

Aeres Farms heeft een akkerbouwbedrijf van 340 ha en een melkveebedrijf met 200 melkkoeien, verdeeld over drie verschillende dierhouderijsystemen. Daarnaast is er een paardenplaats, een varkenshouderij en een pluimveehouderij. Het bedrijf wordt gerund door verschillende studentbedrijven. Op deze manier maken ze kennis met de praktijk en leren ze werken met de laatste innovaties. Ook leren de studenten ondernemen, onderzoeken en is er ruimte om te experimenteren. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs en het onderzoek van Aeres. Docentonderzoekers en studenten doen in opdracht van bedrijven verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden bij het Aeres Farms. Verder wordt het centrum gebruikt voor demonstaties en specifieke opleidingen voor het bedrijfsleven.

CIV Agri & Food

Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food voor de topsector Agri & Food is hét talentencentrum waar bedrijven en scholen samenwerken om mbo-studenten en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui. Vaklui die open staan voor nieuwe ontwikkelingen, die opsporen en binnen de topsector Agri & Food in de praktijk brengen. Het CIV Akkerbouw is een van de 8 centra van CIV Agri & Food.

Brooswater sterk in water en milieu

Broos Water is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau en gevestigd in Emmeloord (Flevoland). Het bedrijf werkt landelijk voor overheden, bedrijven en organisaties op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. Met onze onafhankelijke positie vervullen zij een belangrijke schakelfunctie tussen partijen. Door de platte structuur met zelfsturende teams komt uw vraag direct bij de specialist die u nodig heeft.

Movaeres
Leerspecialisten in ondernemerschap, leiderschap en adviseurschap, werkend tussen ziel en zakelijkheid

"Doen waar je voor staat vanuit het perspectief van jouw onderneming", sinds de oprichting van Movaeres leggen zij toe op de groei van ondernemerschap. Movaeres (voorheen Agramanagement) is in 1978 opgericht vanuit het agrarisch onderwijs in Emmeloord. Zij focussen zich op de ontwikkeling van ondernemerschap, leiderschap en adviseurschap in de agri- en foodketen. Werken aan uw eigen ontwikkeling als ondernemer, grotere perspectieven leren zien, samenwerking binnen en buiten het familiebedrijf en het aansturen van personeel zijn thema's waar Movaeres in de primaire sector in is gespecialiseerd.

Helder Werken
Evenwicht is eenvoudig

Marieke van Suijlen – Helder Werken zet zich in om uw doelen te realiseren. Of het nu in de rol van coach, trainer, projectleider of gespreksleider is, na afronding van de opdracht is er absoluut iets veranderd. Hoewel het bedrijf nog jong is (opgericht in 2012) heeft Marieke van Suijlen bijna 30 jaar ervaring in het begeleiden van groepen en individuen in de agrarische sector, het onderwijs en de zorg. Ze is gespecialiseerd in het thema Efficiënt Werken. Belangrijke onderwerpen zijn mailbeheer, archivering, agendabeheer, inrichting werkplek en planning, maar ook informatiestromen managen, besluitvaardig handelen, grenzen stellen, delegeren en perfectionisme.

Agrometeorologisch Adviesbureau Erno Bouma

Het Agrometeorologisch Adviesbureau Erno Bouma biedt inleidingen en cursussen aan op het gebied van de agrometeorologie; dat wil zeggen de relatie tussen de weersomstandigheden en de ontwikkeling van ziekten en plagen bij u op het perceel, maar ook wat het effect is van de gewasbeschermingsmiddelen en de relatie met diezelfde meteorologische omstandigheden. Naast deze specifieke lezingen en cursussen op het gebied van de Agrometeorologie, biedt het Agrometeorologisch adviesbureau ook licentieverlengingsbijeenkomsten aan op het gebied van:

  • Klimaatsverandering en de invloed op ziekten & plagen en het effect van de gewasbeschermingsmiddelen
  • Vermindering van punt- en druppelemissies naar het oppervlaktewater
  • Spuittechniek
  • Precisielandbouw

Cebeco Meststoffen B.V.

Cebeco Meststoffen B.V. bundelt voor de Coöperaties, die als aandeelhouder deel uit maken van Cebeco Meststoffen B.V. de inkoop van bulkmeststoffen en specialties voor akker- weide- en tuinbouw. Jaarlijks worden de producten direct bij de belangrijkste multinationals volgens een leveringsplan ingekocht. Cebeco Meststoffen levert tevens de technische specificaties over de aard en toepassing van de meststoffen in de diverse teelten. De totale groep van Coöperaties beschikt over een goed op de markt aansluitend netwerk van opslag- en bewerkingsfaciliteiten.

AgriWater Consulting
Efficiënt watergebruik voor hoge voedselproductie

Louis Nannes – AgriWater Consulting zet zich in om uw waterdoelen te realiseren, uw teelt rendement te verhogen. Hoewel het bedrijf nog jong is (opgericht in 2015), heeft Louis Nannes bijna 30 jaar ervaring in het begeleiden van groepen en individuen in de agrarische sector op gebied van waterbeheersing en watermanagement. AgriWater Consulting is gespecialiseerd in het thema waterplan. Belangrijke onderwerpen zijn de actuele problematiek in grondgebonden landbouw zoals bijvoorbeeld waterkwantiteit / waterkwaliteit, verzilting en sensortechnieken.

DierGezondheidsCentrum Boven-Veluwe
Dé partner die u zoekt als u veterinaire begeleiding van landbouwhuisdieren nodig hebt

Boven-Veluwe is in Nederland één van de grotere dierenartsenpraktijken die begeleiding van diergezondheid en -welzijn bij landbouwhuisdieren aanbieden. Haar dierenartsen zijn werkzaam in midden en noord Nederland. Zij vinden het van belang om het imago van de landbouwsector positief uit te dragen en waar mogelijk te verbeteren. Zo zijn zij ook betrokken bij sectoroverleggen en verschillende vormen van onderzoek. Doelstelling van haar dierenartsen is het continu verbeteren van kennis en kwaliteit, om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Diergezondheid, preventie en behandeling van ziektes, de dierenartsen van BovenVeluwe staan daarnaast ook voor volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Zij helpen u graag bij het optimaliseren van uw bedrijfsresultaten.

Groeien in Organisaties
Organisatie ontwikkelaars met hart voor de zaak

Groeien in Organisaties is een netwerk van trainers, coaches en adviseurs met hart voor de zaak. Zij leveren graag een positieve bijdrage aan het leren én creëren van mensen in organisaties. Daartoe bieden ze full-service maatwerk in de vorm van (team)trainingen, procesbegeleiding, projectmanagement, interim-management en individuele coaching. Als netwerk zijn zij van alle markten thuis bij de overheid, het onderwijs, de non-profit en profitsector.