Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over zaken met betrekking tot de organisatie, accommodatie, cursussen / trainingen, docenten / trainers etc. vragen wij u die zo spoedig mogelijk te melden. Op deze wijze kunnen we snel actie ondernemen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 1. Dien uw klacht in via de mail info.atc.emmeloord@aeres.nl of middels een brief naar:

  Aeres Training Centre Emmeloord

  t.a.v. de directeur
  Postbus 4
  8300 AA Emmeloord

 2. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt. Uiteraard worden alle klachten vertrouwelijk behandeld.

 3. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens Aeres Training Centre Emmeloord. Indien er langere tijd nodig is om uw klacht te onderzoeken, zal dit eveneens binnen twee weken schriftelijk met u gecommuniceerd worden. Tevens zal aangegeven worden waarom de afhandeling langer duurt, en zult u op de hoogte gesteld worden van de termijn waarop uitsluitsel verwacht kan worden.

 4. Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord / de wijze van afhandeling door Aeres Training Centre Emmeloord, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen. Contactgegevens:

  Stichting Onderwijsgeschillen

  Postbus 85191
  3508 AD Utrecht
  E: info@onderwijsgeschillen.nl

  Meer informatie en het reglement van de landelijke klachtencommissie kunt u vinden op de website van Onderwijsgeschillen.

 5. Alle klachten en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Namens de Directie,
Aeres Training Centre Emmeloord