Aeres Training Centre Emmeloord

Aeres Training Centre Emmeloord richt zich specifiek op de agrarische sector en biedt u een breed pakket aan actuele cursussen gericht op de praktijk.

De unieke samenwerking tussen partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs zorgt ervoor dat de meest actuele kennis op het gebied van akkerbouw, veehouderij, groen/grond & infra en (glas)tuinbouw voor u beschikbaar is. Deze unieke combinatie van kennis en ervaring zorgt ervoor dat het aanbod altijd actueel en praktijkgericht is. Wat u bij ons leert is daarom direct toepasbaar in uw bedrijfsvoering.