Veehouderij

Op het gebied van veehouderij worden er door Aeres Training Centre Emmeloord diverse cursussen aangeboden. De cursussen zijn deels ondergebracht in een modulaire leerlijn en het is dan ook aan te raden om ze in die volgorde te volgen. Op deze manier komen verbanden tussen verschillende onderwerpen het best tot hun recht. Natuurlijk kunnen de cursussen ook los gevolgd worden, maar dan wordt voorkennis van de voorafgaande onderwerpen verondersteld.   

De cursus Bodem Doorgrond vormt een goede basis voor een aantal vervolgcursussen. Zo sluiten de cursussen Bodemmanagement en perceel specifieke bemesting, Bodemmanagement en bodemvruchtbaarheid, Bodemmanagement en gewas, en Bodemverbeteraars: hoop of hype? hier goed op aan.

Deze cursussen bieden daarna aanknopingspunten om sterke en zwakke aspecten van een bedrijf op het gebied van kringlopen in beeld te brengen.

Kennis opgedaan in voorgaande cursussen bieden vervolgens een goede basis om weloverwogen keuzes te maken en de efficiëntie op het bedrijf te verhogen.

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?


Wilt u meer weten over ons aanbod,
onze open dagen en meer?


Vraag dan onze nieuwsbrief aan!

Vraag onze nieuwsbrief aan!