Bodemverbeteraars: hoop of hype?

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor u als agrarisch ondernemer en of adviseur die de kennis wil hebben van het bodemecosysteem en welke maatregelen dit kunnen stimuleren.

Inhoud

Door strengere regelgeving en klimaatsverandering zijn boeren steeds meer afhankelijk van natuurlijke eigenschappen van de bodem voor een goede gewasproductie. Veel van deze eigenschappen worden aangedreven door het bodemleven. De kennisbehoefte over het bodemleven is dan ook groeiende; zo ook het aanbod van bodemverbeteraars, al dan niet verrijkt met micro-organismen. De verwachtingen zijn hoog gespannen omdat de problematiek zo groot is. Maar in hoeverre is dat terecht?

Onderwerpen

  • Bodemleven
  • Bodemweerbaarheid
  • Bodemverbeteraars

Aanvangsniveau/voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis of vooropleiding nodig.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u bekend met het bodemecosysteem en haar functies. U weet welke maatregelen positief dan wel een negatieve invloed hebben op het bodemleven en u kunt de waarde van bodemverbeteraars inschatten.

Docent

Dr. Gera van Os is per 1 januari 2015 benoemd tot lector Duurzaam Bodembeheer bij Aeres Hogeschool Dronten, als hogeschoolfaculteit één van de onderwijsinstellingen van Aeres. Daarnaast is Gera van Os ook werkzaam als senior onderzoeker Plant- en Bodemgezondheid bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Naast haar inhoudelijke expertise heeft zij veel ervaring met kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs en met advisering over samenwerkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven rond innovatievraagstukken.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit ongeveer 8 personen.


Inschrijven
Deel: fb twitter in printar
Gewasbescherming licentie

Gewasbescherming licentie

Welke licentie heeft u nodig?

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?


Wilt u meer weten over ons aanbod,
onze open dagen en meer?


Vraag dan onze nieuwsbrief aan!

Vraag onze nieuwsbrief aan!