Privacy statement

Aeres Training Centre Emmeloord verzorgt opleidingen voor volwassenen. Hierbij worden persoonsgegevens verzameld. Bij het verwerken van deze gegevens staat het waarborgen van de uw privacy en beschermen van uw gegevens centraal. Hierbij volgen we de richtlijnen vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

doen we dan ook alleen indien wordt voldaan aan (een van) deze punten:

  • U heeft toestemming gegeven;
  • Wegens het volgen van ons aanbod
  • Vanwege een wettelijke verplichting
  • Uitvoering van een overeenkomst

Verzamelen van gegevens

Aeres Training Cente Emmeloord verzamelt uw persoonsgegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met uw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om je te benaderen herhalingsmomenten en nieuw aanbod. Wilt u niet langer onze informatie ontvangen, u kunt altijd contact opnemen met: info.atc.emmeloord@aeres.nl. Onder elke nieuwsbrief treft u tevens een afmelding-mogelijkheid.

Aeres respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die Aeres tijdens het gebruik van deze website verzamelt, went Aeres Groep aan voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht Aeres met de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren.

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Aeres, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Aeres wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Aeres te sturen info.atc.emmeloord@aeres.nl. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Cookies

Aeres maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin de persoonlijke voorkeuren van een bezoeker van de Aeres-website zijn vastgelegd. Aeres gebruikt deze cookies om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen. Aeres heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking en kennisneming door derden tegen te gaan. Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Aeres evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Aeres op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Aeres Training Centre Emmeloord, cursus coördinator Jeanine Boerendans, info.atc.emmeloord@aeres.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?


Wilt u meer weten over ons aanbod,
onze open dagen en meer?


Vraag dan onze nieuwsbrief aan!

Vraag onze nieuwsbrief aan!