Inschrijving Trainingsprogramma Talentoogst nu geopend

Date

Werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt en ondernemers, met of zonder personeel, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor trainingen uit het Trainingsprogramma Talentoogst. Net als in de eerste editie vorig jaar (onder de naam Winterprogramma Akkerbouw) wordt wederom een breed pakket met cursussen aangeboden waarmee werknemer en ondernemer het vakmanschap en ondernemerschap verder kunnen ontwikkelen.

De bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt hebben te maken met grote veranderingen. Zo wordt de bedrijfsvoering complexer door wet- en regelgeving en schaalvergroting en doen robotisering, automatisering, mechanisatie en andere nieuwe technieken in hoog tempo hun intrede. Onafhankelijke informatie en kennis is daarom van toenemend belang. De scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, Hans Schilders, heeft in samenwerking met LTO Noord een programma samengesteld met een breed pakket cursussen waarmee akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers én hun medewerkers snel en makkelijk hun kennis en kunde kunnen vergroten.

Onafhankelijke aanbieders

In het pakket zijn onder meer cursussen opgenomen over precisielandbouw, bewaren en landbouwtechniek. Maar ook een basiscursus akkerbouw, watermanagement, kennismaking met bodem en een cursus effectief leidinggeven maakt onderdeel uit van het pakket. De cursussen worden gegeven door onafhankelijke aanbieders Aeres Trainings Centre en Hanneke Westerop. In januari, februari en maart 2021 worden ze in Noord- en Zuid-Nederland aangeboden. Het programma is opgezet voor werknemers en werkgevers die werken volgens de CAO Open Teelten én afdragen aan Colland Arbeidsmarkt. Ook akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zonder personeel, zijn van harte welkom.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website www.talentoogst.nl. Hier staat ook per cursus een cursusbeschrijving en informatie over kosten, data en locaties. Dit programma wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt.

>> download hier de flyer