Nieuw: cursus Wet Natuurbescherming

Date

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Aeres Training Centre Emmeloord, onderdeel van Aeres MBO biedt de cursus wet Natuurbescherming aan voor professionals in de groen- en agrarische sector, waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders.

News content

Aeres Training Cente Emmeloord werkt nauw samen met de MBO-afdeling en samen is de cursus tot stand gekomen. In de cursus leert de deelnemer werken volgens een gedragscode en leert handelen naar de wet natuurbescherming. Herkent beschermde planten- en diersoorten, heeft kennis van juiste werktechnieken en kan risicomanagement toepassen. De deelnemer ontvangt na het behalen een certificaat van het AOC Keurmerk. Dit certificaat is 5 jaar geldig, daarna kan de cursist opnieuw bij Aeres Training Centre Emmeloord terecht voor de her-certificering.

Bescherming van dieren en planten

Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.

Talent voor groei