Akkerbouw

Op het gebied van akkerbouw worden er door Aeres Training Centre Emmeloord diverse cursussen aangeboden. De cursussen zijn deels ondergebracht in een modulaire leerlijn en het is dan ook aan te raden om ze in die volgorde te volgen. Op deze manier komen verbanden tussen verschillende onderwerpen het best tot hun recht. Natuurlijk kunnen de cursussen ook los gevolgd worden, maar dan wordt voorkennis van de voorafgaande onderwerpen verondersteld.

Uit ervaring is gebleken dat de cursus Bodem Doorgrond een goede basis vormt voor een aantal vervolgcursussen. Zo sluiten de Basiscursus bemesting: naar optimale benutting en de cursus Bodemverbeteraars: hoop of hype? hier goed op aan.

Kennis opgedaan in voorgaande cursussen bieden vervolgens een goede basis om weloverwogen keuzes te maken en de efficiëntie op het bedrijf te verhogen. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om binnen het perceel niet alleen preciezer te werken, maar ook variatie aan te brengen in teeltmaatregelen.

Hiervoor worden de 4 opeenvolgende cursussen Precisielandbouw in de praktijk aangeboden. Deze cursussen beginnen bij GPS-technieken en werken dan vervolgens naar het maken van taakkaarten toe.

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?


Wilt u meer weten over ons aanbod,
onze open dagen en meer?


Vraag dan onze nieuwsbrief aan!

Vraag onze nieuwsbrief aan!