Bodemmanagement en gewas

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor u als (melk)veehouder die graag meer wil weten over bodemmanagement, het optimaliseren van de mineralenstromen en het gebruik van de KringloopWijzer om goede gewasopbrengsten te realiseren. 

Inhoud

Binnen de huidige regelgeving wordt het efficiënt omgaan met stikstof en fosfaat in de mineralenkringloop steeds belangrijker, ook om de bodemkwaliteit en de ruwvoeropbrengsten goed te houden. In de KringloopWijzer zijn vier hoofdonderdelen opgenomen, namelijk mest, bodem, gewas en veestapel. Deze cursusmiddag geeft een verdieping op het onderdeel gewas en wat een veehouder praktisch kan doen om de opbrengsten te optimaliseren en een goede bodemkwaliteit kan behouden.

In deze cursus wordt ingegaan op de bodemvruchtbaarheid, bodemanalyses en organische stof in de bodem. Voorwaarden voor een gezond gewas zijn een goede bodemstructuur, bodem- en zaaibedbereiding, voedingstoestand, vochtvoorziening, gewasrotatie en moment en manier van grondbewerking. Daarnaast is tijdige bestrijding van onkruiden en ziekten van belang en zijn er beperkte mogelijkheden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Praktische kennis wordt gedeeld over het optimaliseren van ruwvoeropbrengsten. Hierbij wordt ingegaan op gras, maïs en andere ruwvoergewassen. Afhankelijk van de behoefte en vragen van de groep is er ruimte om bepaalde onderwerpen extra aandacht te besteden. 

Onderwerpen

  • Introductie bodemmanagement en KringloopWijzer
  • Voorwaarden voor een gezond gewas
  • Verhogen van productie
  • Verdieping telen ruwvoergewassen 

Aanvangsniveau/voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis of vooropleiding nodig. 

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft meer praktische kennis van de KringloopWijzer, en verschillende manieren van bodemmanagement om ruwvoeropbrengsten en bodemkwaliteit te verbeteren. 

Docent

De docent van de cursus is Marc Strikkeling van DLV Advies. Als specialist Mest & Mineralen helpt Marc (melk)veehouders op weg die bedrijfsprocessen verder willen optimaliseren op een praktische manier, waarbij de verduurzaming ook een financieel voordeel oplevert.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit ongeveer 10 tot 15 deelnemers.


De startdatum is nog niet bekend. Laat je gegevens achter via onderstaande button en wij houden je op de hoogte.

Houd mij op de hoogte
Deel: fb twitter in printar
Gewasbescherming licentie

Gewasbescherming licentie

Welke licentie heeft u nodig?

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?


Wilt u meer weten over ons aanbod,
onze open dagen en meer?


Vraag dan onze nieuwsbrief aan!

Vraag onze nieuwsbrief aan!