Bodem doorgrond

Voor wie

Deze cursus is onmisbaar voor u als akkerbouwer, loonwerker, veehouder, teler maar ook voor u als adviseur, die meer inzicht wil verkrijgen in bodembeheer en de effecten daarvan op het bodemsysteem.

Inhoud

De bodem is de basis van een goede gewasproductie. Een goede bodemkwaliteit is van belang voor ondernemers die gewassen telen, maar ook in het kader van klimaatverandering speelt de bodem een belangrijke rol. Denk daarbij aan de opslag van CO2 in de bouwvoor of het vormen van een buffer tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte of juist grote hoeveelheden neerslag. 

In deze cursus wordt de bodemkundige basiskennis opgehaald en toegepast op het verkrijgen van inzicht in actuele problematiek in grondgebonden landbouw zoals bijvoorbeeld bodemverdichting, organische stofbeheer en wateroverlast.

Onderwerpen

Bodem lezen

  • Geologie en bodemkundige basisprincipes
  • Profielkuil
  • Bodemkaarten
  • Bodemkwaliteit

Bodem doorgronden en sturen

  • Bodemvoedselweb (bodemleven)
  • Waterbeheer
  • Organische stofbeheer
  • Chemische processen

Aanvangsniveau/voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis of vooropleiding nodig.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u basiskennis op het gebied van bodem opgedaan, kunt u bodemkundige informatie lezen en begrijpen, heeft u inzicht in bodembeheer en oplossingsrichtingen voor actuele bodemproblematiek.

Docenten

De docenten van deze cursus zijn Martin Duijkers en Sylvan Nysten, beide bodemkundigen en verbonden aan Aeres Hogeschool Dronten.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is ongeveer 15 deelnemers.


Inschrijven
Deel: fb twitter in printar
Gewasbescherming licentie

Gewasbescherming licentie

Welke licentie heeft u nodig?

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?


Wilt u meer weten over ons aanbod,
onze open dagen en meer?


Vraag dan onze nieuwsbrief aan!

Vraag onze nieuwsbrief aan!