Gras

Laatste updates locatie Aeres Training Centre Emmeloord

Update 18 januari

Helaas duurt de lock-down voort, dat betekent dat onze cursussen helaas voor een groot deel stil liggen. Ons uitgangspunt is, dat wat mogelijk is doen we online tenzij:

 • examens gaan door, liefst ook digitaal op afstand, tenzij…
 • praktijklessen gaan door of worden uitgesteld
 • cursussen zijn op afstand digitaal, tenzij fysiek onderwijs noodzakelijk is. Dan worden ze uitgesteld als het niet in praktijklessen kan.

We hopen u snel weer te kunnen begroten, heeft u vragen neem gerust contact met ons op. 

Update 14 december

Met ingang van 14 december zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt en gaan de scholen m.i.v. woensdag 16 december dicht. Dat betekent voor ATCE dat de cursussen in die periode geen doorgang kunnen vinden. Daar waar het kan kiezen we voor een online variant, maar de meeste cursussen kunnen we opschuiven. U ontvangt hierover bericht. Via deze pagina blijven we op de hoogte. 

Update 2 oktober 

De rijksoverheid heeft een dringend advies gepubliceerd met betrekking tot het dragen van mondkapjes binnen het voortgezet onderwijs. Aeres volgt dit advies en daarom gelden binnen onze organisatie vanaf 5 oktober a.s. de volgende richtlijnen:

 • Op alle locaties van Aeres geldt het dringende advies tot het dragen van een mondkapje in ruimtes waar anderhalve meter niet te garanderen is. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort.
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, b.v. op een werkplek, in het klaslokaal, of in een vergaderruimte;
 • Studenten en medewerkers zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel Nederland het dringende advies geldt om in openbare ruimtes mondkapjes te dragen, is het normaal om deze standaard in het bezit te hebben. Alleen bij praktijklessen worden, waar nodig, conform bestaande afspraken beschermende middelen verstrekt.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze regel al van toepassing was.

De bijeenkomsten starten weer op, houd de website in de gaten voor de laatste informatie.

Coulance regeling

I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus hebben we te maken met verlopen licenties. Inmiddels is er bericht van Bureau Erkenningen over de coulance regeling. De coulance regeling geldt voor alle licenties (vakbekwaamheidsbewijzen) gewasbescherming en knaagdierbeheersing, met een einddatum 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Deze licenties mogen hun ontbrekende kennisbijeenkomsten volgen tot 1 januari 2021. Wanneer er voldoende kennisbijeenkomsten zijn gevolgd, wordt de licentie verlengd met ingang van de vervaldatum. Voor licenties met een vervaldatum buiten de genoemde periode geldt de coulance regeling niet. Heeft u hier vragen over, neem gerust contact op met ons op per mail: info.atc.emmeloord@aeres.nl

Laatste updates Aeres-breed

21 april 2021

Binnenkort weer fysiek onderwijs mogelijk bij Aeres Hogeschool

Studenten binnen het hoger onderwijs kunnen vanaf 26 april weer fysiek onderwijs op locatie volgen, voor maximaal een dag per week. Dit werd duidelijk in de persconferentie van het kabinet op 21 april. Voor Aeres Hogeschool betekent dit dat de lessen op locatie starten na de meivakantie of de week daarna. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

06 april 2021

De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat, bij voldoende beschikbaarheid, vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het voortgezet onderwijs. Deze zelftesten zijn altijd vrijwillig en kunnen helpen om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat zowel om het risicogericht als om het preventief testen:

 • Het risicogericht testen wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Het is de bedoeling dat de risicogerichte zelftest op school door een individuele leerling of medewerker bij zichzelf wordt afgenomen, onder begeleiding van een daartoe getrainde medewerker.
 • Het preventief testen wordt op dit moment uitsluitend ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.

Aeres verwacht op korte termijn nadere informatie van de Rijksoverheid te krijgen over het zelftesten binnen het vo en zal op basis daarvan de benodigde stappen nemen. Ouders, leerlingen en medewerkers van de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College zullen hierover nader worden geïnformeerd.

24 maart 2021

Update reisbeleid

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op woensdag 24 maart 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: